-->
   plodnice   

Plodnice, (sporokarp, lidově jen houba) je ta část houby, která organismu slouží k produkci spor (výtrusů) a následnému rozmnožování.

Asi nejznámnější jsou právě plodnice hub jedlých, většinou vyrůstajících z podhoubí (mycelia) nad povrch. U některých hub jsou však plodnice podzemní, například u lanýžů.

Plodnice hub stopkovýtrusých je nazývána bazidiokarp, plodnice hub vřeckovýtrusých je nazývána askokarp. Jedním z druhů askokarpu je apothecium, další jsou například perithecium a pyknida.

U stopkovýtrusých hub jsou plodnice nejčastěji skloženy z třeně a klobouku. Klobouk obsahuje výtrusorodé rouško a může mít rourky nebo lupeny. Z anatomického pohledu je plodnice tvořena pletivem plektenchymem. Plektenchym je spletí houbových vláken a je to nepravé pletivo u hub.


Synonyma:        -